Θέματα συνεδρίασης 29ης Ιουνίου 2009.

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του, που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων της ημερησίας διάταξης :  

1. Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Θεοδοσίου Σακκιώτη με θέμα ¨καθιέρωση συγκροτημένης ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για το νησί μας¨
2. Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Θεοδοσίου Σακκιώτη με θέμα ¨εξέταση των προβλημάτων στον οικισμό ΠΟΡΤΕΣ και κατάθεση προτάσεων για την λύσή τους¨
3. Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης για την περιφέρεια τέως Δήμου Αίγινας.
4. Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης για το Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος Αίγινας.
5. Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης για το Τοπικό Διαμέρισμα Κυψέλης Αίγινας
6. Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης για το Τοπικό Διαμέρισμα Μεσαγρού Αίγινας
7. Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης για το Τοπικό Διαμέρισμα Πέρδικας Αίγινας.
8. Διατύπωση γνώμης για την νομιμοποίηση υφισταμένων έργων, εντός Αιγιαλού, του ναυπηγείου της PLANACO A.E.  στη θέση ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ νήσου Αίγινας.
9. ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ¨Σύμφωνο Δημάρχων για την βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας¨
10. Σύναψη προγραμματικής σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο Αττικής για το έργο ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Αττικής και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρεια Αττικής» (ΥΠΟΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Δ. Αίγινας).

  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2009 για την ένταξη του παραπάνω έργου.
  • Αποδοχή επιχορήγησης 260.000€ για την εκτέλεση του προαναφερομένου έργου  και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης.
  • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης.

11. Αποδοχή πίστωσης 261.331,39€ για λειτουργικές δαπάνες του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 καθώς και για επενδύσεις- έργα άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2009 για την εγγραφή της ανωτέρω πίστωσης και έγκριση κατανομής της  .
12. Αποδοχή πίστωσης 51.800€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή της και έγκριση κατανομής της .
13. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 50.000€ για «κάλυψη λειτουργικών δαπανών» και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή της.
14. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 50.000€ για «πολιτιστικές δράσεις» , αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή της και έγκριση κατανομής της
15. Αίτηση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου όσον αφορά τους δρόμους που έχουν πεζοδρομηθεί με τις εγκεκριμένες μελέτες στην πόλη της Αίγινας.
16. Εξέταση αιτήματος Νικολάου Κορορού για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Γυμναστηρίου.
17. Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 5,5 τόνων α) στον παραλιακό δρόμο λιμανιού Σουβάλας και β) στον κεντρικό δρόμο Αγίας Μαρίνας.
18. Ορισμός εκ μέρους του Δήμου του εκπροσώπου του μετά του αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση της Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ¨κατασκευή του Βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας¨.

(ΣΧΕΤ : Η 127/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

19. Αίτηση ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ για οικονομική του ενίσχυση.
20. ΄Εγκριση απολογισμών οικ. έτους 2008  Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
21.   Συγκρότηση οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ 36873/2007 περί «καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειες για τη χορήγηση και την  ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων».Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Δ. Τσατήρης