Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.


Μία κορυφαία στιγμή για τους δημοκρατικούς θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου της Αίγινας. Σε αυτή την ειδική, δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούσαν να πάρουν το λόγο δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών συμβουλίων, δημότες και κάτοικοι της Αίγινας.

Το Aegina Portal κατέγραψε σχεδόν το σύνολο της ειδικής αυτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σας την παρουσιάζει στα δώδεκα videos που ακολουθούν, διάρκειας περίπου πέντε ωρών. 

{tab=video 1} {tab=video 2} {tab=video 3}
{tab=video 4}
{tab=video 5}
{tab=video 6}


{tab=video 1} {tab=video 2} {tab=video 3}
{tab=video 4}
{tab=video 5}
{tab=video 6}