Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Αυγούστου 2018.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 08η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β' τριμήνου έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
2. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Κατανομή επιχορήγησης για τις ανάγκες επισκευής - συντήρησης των σχολικών κτηρίων έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί έγκρισης όρων παραχώρησης της χρήσης επιβατικού οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε Νήσων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της 50ης εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού ύψους 20,00 € πλέον προσαυξήσεων της εταιρείας «Κ. Καραγιάννη – Ν. Κλήμη Ο.Ε.» από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png