Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19ης Δεκεμβρίου 2018.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


- 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


- Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Δ΄ Κατανομή 2018). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος


- Περί έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου στο Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Αίγινας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 144/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος  


- Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ του Δ.Α.Ο.Α. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2019. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης


- Αποδοχή πίστωσης ύψους 30.740,00 € από αφορά έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ που κατανέμονται στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α του Ν. 2880/200- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


- Αποδοχή πίστωσης ύψους 27.370,00 € από αφορά έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατανέμονται στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


- Περί έγκρισης απευθείας εκμίσθωσης των υπ’ αριθμ. 4 και 5 δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται επί των οδών Π. Ηρειώτη και Ι. Γκίκα στην πόλη της Αίγινας (πρώην S/M Πετράς) με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας και έγκριση των όρων της μίσθωσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


- Εξέταση αιτήσεως της Μιχαλοπούλου Αθηνάς που αφορά την απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 208,43 € δυνάμει του άρθρου 174 ΔΚΚ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


- Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


- Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


- Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


- Συζήτηση επί της οφειλής του Λεούσειου Ιδρύματος στο Δήμο μας και λήψη απόφασης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Τσιακόπουλου Κων/νου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Τσιακόπουλος Δημήτριος), Τζίτζη Γρηγορίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Τζίτζης Παναγιώτης) και Καρακάση Δάφνης (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Καρακάση Δάφνη – Αικατερίνη) για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης


- Εξέταση αιτήματος Μεθενίτη Γεωργίας που αφορά την διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Αντώνιος Μούρτζης


-   Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ' τριμήνου έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
       Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png