Πρόσκληση σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 18ης Φεβρουαρίου 2019.

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 18η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.   Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2019.
2.   Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου  Αίγινας έτους 2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός θεριανός