Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9ης Απριλίου 2019.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 09η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:15΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. Επαναφορά προς έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά την έγκριση του  προϋπολογισμού της για το έτος 2019 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 35059/9834/03.04.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ) έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2019 αποφάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, η οποία αφορά έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος.

2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας Οικονομικού Έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Έγκριση σύναψης και όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας”, συνολικού προϋπολογισμού 99.927,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (Πρόσκληση ΙV) στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” (Σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2019 απόφαση του Δ.Α.Ο.Α.). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (Πρόσκληση V) στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Συζήτηση επί αιτήματος επιχειρηματιών – κατοίκων και ιδιοκτητών αναφορικά με την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Πηλέως, από Σπύρου Ρόδη μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Α’ Κατανομή 2019). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος.


1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Επισκευή και Ανακαίνιση του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας¨. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός. Παναγιώτης


1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός  Παναγιώτης


1. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για το οικονομικό έτος 2018. Εισηγητής η Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.


1. Περί έγκρισης του ειδικού οικονομικού απολογισμού 2018 του έργου ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ 04700021 και τίτλο ¨Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων ενταγμένων στο σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨ της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. Εισηγητής η Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.
2. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας με την ειδικότητα ΔΕ ναυαγοσωστών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής στο δικηγόρο Πειραιά Μηλίτση Δημήτριο για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά την δικάσιμο της 6ης Μαρτίου 2019 (σχετ. υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση της Ο.Ε.). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


1.  Περί παραχώρησης οικήματος για τη μεταστέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Γαλάνη Γρηγορίου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κεχαγιόγλου Ειρήνη), Λορέντζου – Αναστασόπουλου Κωνσταντίνου, Κάτσα Νεκτάριου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κάτσα Ελένη) και Δουριδά Νικολάου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Δουριδάς Ανδρέας) για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
2. Εξέταση αιτήματος Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Ελευθερώτριας που αφορά την χρέωση καταναλωθείσας ποσότητας νερού με την 2η κλίμακα χρέωσης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Εξέταση αιτήματος Κωνσταντίνου Αγγελικής περί διόρθωσης λογαριασμού ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.


1. Εξέταση αιτήματος Αικατερίνη Αθανάσιου περί διόρθωσης λογαριασμού ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.


1. Εξέταση αιτήματος Ευπαραξίας Μαντά κλπ περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
 
1. Εξέταση αιτήματος Χατζίνα Ζαχαρούλας του Μιχαήλ περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί διαγραφής ποσού ύψους 300,00 ευρώ από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2018 που αφορούν την υπόχρεο του Δήμου Αμάφη Ελευθερία του Γεωργίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί διαγραφής ποσού ύψους 492,08 ευρώ από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο για ανείσπρακτα δημοτικά τέλη που αφορούν τον υπόχρεο του Δήμου Αναστασόπουλο Ιωάννη του Κυριάκου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί έγκρισης ολιγόλεπτης στάθμευσης έμπροσθεν της εταιρείας ACS CURIER που βρίσκεται επί της οδού Αφαίας 31 στην πόλη της Αίγινας για την φορτοεκφόρτωση των δεμάτων της εταιρείας (σχετ. υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   

Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png