Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήταν τα ακόλουθα: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: "Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικού προϋπολογισμού 593.000.00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), που προτείνεται να υποβληθεί ως πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος" (Πρόσκληση IV) στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων".

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 196/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 (Σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 41090/11477/16.09.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.