Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 17 Μαΐου.

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 17η του μηνός Μαΐου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Περί έγκρισης διάθεσης των κοινοχρήστων χώρων και καθορισμού του τρόπου χρήσης αυτών για τις ανάγκες προβολής των πολιτικών κομμάτων και των συνδυασμών κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 38628/10907/07.05.2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

1. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Β΄ Κατανομή 2019). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός Θεριανός