Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αίγινας την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019.

Μετά την ματαίωση της κατά την 31η Ιουλίου 2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8419/30-7-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση την 01η του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:

1.        3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
2.        Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο: ‘’Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ’’. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3.        Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
4.        Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά τροποποίηση του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
5.        Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2019. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
6.        Συγκρότηση της ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας για τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4  παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
7.        Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, του Δ.Λ.Τ.Α. και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2019-2020, λόγω του ότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png