Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 18ης Σεπτεμβρίου 2019.

Σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Μεριστό πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις. Η πρώτη ήταν ειδική και αφορούσε στην έγκριση των ισολογισμών για τις χρήσεις 2009, 2010, 2011. Και τη δεύτερη, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο συνεδριάσεων (τα πρώτα δύο καλύπτουν την ειδική συνεδρίαση).
{tab Video 1}

{tab Video 2}

{tab Video 3}

{tab Video 4}

{tab Video 5}

{tab Video 6}

{tab Video 7}

{/tabs}