Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, στις 7 Νοεμβρίου 2019.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 07η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση
δημοτικών δρόμων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. που αφορά το έργο: «Τσιμεντόστρωση δημοτικών
δρόμων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
3. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου B’ τριμήνου
έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου:
«Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος   
6. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου:
«Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την
ΕΥΔΑΠ». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση της κατασκευής του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2019 (Ν.2307/1995). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Λήψη απόφασης για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων
 οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την
 παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του
 άρθρου 2 παρ. 23 του ΠΔ 116/2004. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10.  Σύσταση 3μελούς επιτροπής για την εκτίμηση εκποιούμενων κινητών
 πραγμάτων.  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
11.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στη Γενική
 Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – Δάφνη. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
12.  Περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των
 Μετόχων του Δικτύου Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
13.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας με τον αναπληρωτή του στην τριμελή
 Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ) Αίγινας -
 Αγκιστρίου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   
Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png