Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 8η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2020. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

3. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. που αφορά το έργο: «Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

5. Αποδοχή όρων Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Πτερούδης Νικόλαος

6. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Πτερούδης Νικόλαος

7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2020 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

8. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

9. Περί ορισμού υπαλλήλου του Δήμου μας ως υπεύθυνου για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών από τους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος όλων των έργων δημοσίων επενδύσεων με υπόλογο το Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

10. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δικαιούχου αναπηρικού επιδόματος παραπληγικών – τετραπληγικών και απαλλαγή υπόλογου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

11. Περί εξέτασης αιτήματος της Χαλδαίου Μαρίας του Παναγιώτη που αφορά τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης που διατηρεί στην περιοχή «ΣΙΛΙΜΠΡΑΡΙ» Βαγίας Αίγινας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΔΑΙΟΥ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ» ως επιχείρησης εποχιακώς λειτουργούσα για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png