Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω έλλειψης απαρτίας.

 
Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω έλλειψη απαρτίας. Ωστόσο υπήρξαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων αναφορικά με το ζήτημα ενός αιτήματος για έκτακτη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου Αίγινας για το Νεφρολογικό Κέντρο.

Το αίτημα είχε υπογραφεί από δέκα δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων των κ. Δημήτρη Μούρτζη και Φίλιππου Τζίτζη οι οποίοι σήμερα δεν ήταν παρόντες στην συνεδρίαση.
 
Επίσης, από τους δημοτικούς συμβούλους, κυρίους Γιώργο Σκαλτσιώτη, Σωκράτη Δούκα και Γρηγόρη Γαλάνη, πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Υγείας αντίστοιχα, έγινε αναφορά σε ένα έγγραφο, επιστολή ή Δελτίο Τύπου αναφορικά με το Νεφρολογικό Κέντρο.
 
Τα δύο τα έγγραφα δεν αναγνώστηκαν, αλλά ούτε και έχουν κοινοποιηθεί προς δημοσίευση για να γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους.
 
Για το ζήτημα του Νεφρολογικού Κέντρου αναμένεται να υπάρχει σύγκληση της Επιτροπής Υγείας μέχρι την Τετάρτη ή και έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.