Λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά το τέλος του παρουσιολογίου ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς είπε ότι τα θέματα κρίνονται ως κατεπείγοντα και ζήτησε βγει μία κατεπείγουσα πρόσκληση για αύριο.