Δεν πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας.

 
Δεν πραγματοποιήθηκε ούτε και σήμερα η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.