Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 11η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.
2. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2021.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός Θεριανός