Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Απριλίου 2021.

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δήμου οικονομικής χρήσεως έτους 2013»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός Θεριανός