Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Απριλίου 2021. Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού 2013.

Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δήμου οικονομικής χρήσεως έτους 2013".  Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
{tab Video 1}

{tab Video 2}

{/tabs}