Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Ιανουαρίου 2010.

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6,30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι  τα εξής:

   1. Επερώτηση Προέδρου Τ.Σ. Κυψέλης  κ. Νικολάου Μαρίνου  σχετικά με την τοποθέτηση φαναριών σε κάθε νέο στύλο που τοποθετεί η ΔΕΗ, όταν κάνει επεκτάσεις δικτύου για να ηλεκτροδοτήσει πελάτες της.

   2. Επανασύνταξη τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Περιφερειακής Διοίκησης Πειραιά.

   3. ΄Εγκριση τοποθέτησης 50 νέων φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ για την  βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού των  κοινόχρηστων χώρων των περιοχών του τέως Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων Αίγινας.

   4. ΄Εγκριση α) υλοποίησης στο Δήμο Αίγινας, προγράμματος ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και  β) πρόσληψης  ενός (1) πτυχιούχου φυσικής αγωγής για  την εφαρμογή του.
   5. Αίτημα Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού  Συλλόγου Βαθέος Αίγινας για οικονομική του ενίσχυση.

   6. ΄Εγκριση δαπάνης  για την εκδήλωση της έλευσης  του Ι.  Καποδίστρια στην Αίγινα.

   7.  ΄Εγκριση  δαπάνης για τις εκδηλώσεις  της Αποκριάς.

   8.  ΄Εγκριση  εκποίησης κινητών πραγμάτων  (παλαιά σιδηρά) τα οποία βρίσκονται  στο χώρο του γκαράζ του  Δήμου με πρόχειρη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).

   9.  Αντικατάσταση  του εκπροσώπου του Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων στο Διοικ.  Σ/λιο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ σύμφωνα με  την υπ. αριθ. 32/2009 απόφαση του  

  10. Ορισμός νέου μέλους και Αντιπροέδρου στην Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μεσαγρού Αίγινας, λόγω θανάτου του ορισθέντος στις θέσεις αυτές, Τοπικού Συμβούλου εκ της μειοψηφίας κ. Λεονάρδου Τζίτζη.

  11. Αποδοχή παραίτησης Αθανασίου Γκρόζα από μέλος και  Αντιπροέδρου του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  και ορισμός αντικαταστάτη.

  12. Συγκρότηση  επιτροπής από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 46)

  13. Συγκρότηση  επιτροπής από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους και ορισμός Προέδρου αυτής για την παραλαβή προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 28)

  14. Ορισμός ενός Δημοτικού  Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, για την παραλαβή εντός του έτους 2010, εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987)

  15. Συγκρότηση  επιτροπής από δύο Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών  τους για την παραλαβή έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ και τα οποία θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2010 (άρθρο 15 παρ.  2 του Π.Δ. 171/1987)  

  16. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου  ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2010, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην Περιφέρεια του Δήμου.  

  17. Ορισμός ενός Δημοτικού  Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2010, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην Περιφέρεια του Δήμου.  

  18. Συγκρότηση  επιτροπής από τρεις υπαλλήλους του Δήμου  μετά των αναπληρωτών τους για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 46)    

  19. Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά του  αναπληρωτού του, για το έτος 2010, στην πρωτοβάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1579/1985.  

  20. Συγκρότηση  πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών  διαφορών, για το έτος 2010, που αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Ορισμός Προέδρου της ανωτέρω επιτροπής και ορισμός ενός υπαλλήλου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του ως Γραμματέα της (Ν. 2307/ 1995).

  21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή Λιμεναρχείου Αίγινας για θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2010 , σύμφωνα με τον αριθμό 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β΄/99)

  22. Ορισμός δύο  Δημοτικών Συμβούλων, μετά των Αναπληρωτών  τους, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας κατά το έτος 2010 διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρο 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του.

  23. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980 για την παραλαβή προμηθειών που θα διενεργηθούν στο Δήμου κατά το έτος 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28 /1980. 

  24. Συγκρότηση οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ 36873/2007 περί ¨ καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειες για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων¨.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Γεώργιος Δ. Τσατήρης        
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

- Κατά την  Συνεδρίαση αυτή θα τεθούν  προς έγκριση τα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της υπ. αριθ.  7/23.4.2007  Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png