Δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας.

2021-06-28_191757-00.jpg

Δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας.