Δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας.


Δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 20 Οκτωβρίου 2021, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έλλειψης απαρτίας. Μετά την ανάγνωση του παρουσιολογίου από τη γραμματέα κ. Μαίρη Κουκούλη, ο πρόεδρος κ. Στέλιος Θεριανός διαπίστωσε την έλλειψη απαρτίας και έληξε την συνεδρίαση.