Δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας.


Δεν πραγματοποιήθηκε ούτε και σήμερα η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας λόγω έλλειψης απαρτίας. Μετά την ανάγνωση του παρουσιολογίου από τη γραμματέα κ. Μαίρη Κουκούλη, ο πρόεδρος κ. Στέλιος Θεριανός διαπίστωσε την έλλειψη απαρτίας και έληξε την συνεδρίαση.