Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2010 και ετήσιου προγράμματος δράσης.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Προσκαλείσθε να προσέλθετε στις 22 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6,00 μμ σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι:  

"Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2010 και ετήσιου προγράμματος δράσης". 
              
Αίγινα  17 Φεβρουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Δ. Τσατήρης