Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 03η του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:00΄ έως 19:00΄). 1. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου έτους 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3. Περί έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2021. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος 4. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ 5. Περί αναγκαιότητας ονοματοδοσίας ανώνυμων οδών στην Κοινότητα Βαθέος. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βαθέος. 6. Περί έγκρισης του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων» στο 1ο ΕΠΑΛ Αίγινας για το σχολικό έτος 2022 – 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 7. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/τριών του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 8. Περί εξέτασης αιτήσεων που αφορούν τον χαρακτηρισμό τουριστικών επιχειρήσεων στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού ως εποχιακές για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 9. Περί Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης της επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΕΦ4Ω68-6ΓΖ) για τον καθορισμό μισθώματος του ισογείου ακινήτου του Δήμου Αίγινας (ΑΔΑ: 6ΩΘΨΩ68-ΒΕΙ) που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31 στην πόλη της Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 10. Περί έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου Ιουνίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεριανός Στυλιανός Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλιανός Θεριανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png