Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31ης Ιανουαρίου 2022.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:00΄ έως 20:00΄).
1. Περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2022. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης
2. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ: ΨΚΣ0Ω68-8ΤΣ). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Πτερούδης