Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 31ης Ιανουαρίου 2022.

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δήμου οικονομικής χρήσεως έτους 2014»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Πτερούδης