Θέματα συνεδρίασης 11 Ιουλίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 8586

 

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουλίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας [περιοχή Μεριστού], για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, που είναι τα εξής:

  1. ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οργάνωση και λήψη μέτρων για την θερινή περίοδο έτους 2007 νήσου Αίγινας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
  2. Συμπλήρωση της υπ αριθ. 70/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός νέου τιμολογίου τελών ύδρευσης», ως προς τις κατηγορίες υδροληπτών που δικαιούνται το Ειδικό Τιμολόγιο χρέωσης.
  3. ΄Εγκριση πίστωσης για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο μας στα πλαίσια των εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2007».
  4. Ανάθεση σε εταιρεία συμβούλων [που θα επιλεγεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή], του σχεδιασμού και υποστήριξης της εφαρμογής: « Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Δήμου» και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων
  5. Αίτημα Δρακοπούλου Δημητρίου για χορήγηση άδειας μεταφοράς στο Σταθμό Μεταφόρτωσης στη ΣΚΟΤΕΙΝΗ, των απορριμμάτων που παραλαμβάνει από τα πλοία ANNA MARU και GIORGIS που προσεγγίζουν εις τους λιμένας της Αίγινας.


Αίγινα 6 Ιουλίου 2007

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Πούντος