Αποφάσεις συνεδρίασης 8 Αυγούστου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. Δ/ΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Στον οποίο εμφαίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τo Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την
Συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 2007

 

Τίτλος θέματος που συζητήθηκε

Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως

 

 

122

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας χώρου που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αίγινας, με σκοπό την απόκτησή του για ανέγερση διδακτηρίου του Γυμνασίου (Καποδιστριακού) Αίγινας

Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κουλικούρδη , ως τακτικό εκπρόσωπο του Δήμου, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας χώρου που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αίγινας, με σκοπό την απόκτησή του για ανέγερση διδακτηρίου του Γυμνασίου (Καποδιστριακού) Αίγινας.
Ως αναπληρωτής του ανωτέρω ορίζεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Πούντος.123

Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου Θεοδοσίου Σακκιώτη σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας του πλανόδιου παραεμπορίου στο νησί .

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τους Νικόλαο Πούντο , Αντιδήμαρχο , Θεοδόσιο Σακκιώτη , Δημοτικό Σύμβουλο και Γεώργιο Παπαργύρη , Πρόεδρο Επαγγελματικής ΄Ενωσης Αίγινας με αναπληρωτές τους τους Δημοτικούς Συμβούλους Γεώργιο Παπαδόπουλο και Δημήτριο Σκίτσα. Η επιτροπή θα καθορίζει και συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται αρμοδίως για την πάταξη του παραεμπορίου.124

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2007 για την ένταξη σε αυτό του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ πρ/σμού δαπάνης 238.000,00 € με τον ΦΠΑ και έγκριση της υπ. αριθ. 96/2007 μελέτης εκτέλεσης του .

 

Εγκρίθηκε το θέμα ομόφωνα

 

125

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ πρ/σμού δαπάνης 238.000,00 €

Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, «λόγω σοβαρού επικείμενου κινδύνου», την εκτέλεση του έργου ολοκλήρωση κατασκευής κτιρίου παιδικού σταθμού στον Κοντό προϋπολογισμού δαπάνης 238.000,00 € με τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 γ΄ του Ν. 1418/84 και συγκεκριμένα με την διαδικασία διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ,.

 

 

126

Τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την ένταξη έργου και εξεύρεση πόρων προκειμένου να γίνει ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ , ώστε να καταστεί λειτουργικός.

Εγκρίνει την τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ 2005-2009 όσον αφορά τον Δήμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός ο Παιδικός Σταθμός στον Κοντό Αίγινας, ως εξής :
Α.- Εγκρίνεται η ένταξη σε αυτό του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 260.000,00 €..
Β.- Εγκρίνεται η ανακατανομή πιστώσεως 260.000,00 € από τα ήδη ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 2005-2009 και συγκεκριμένα η μείωση κατά το ποσόν αυτό του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού των 312.799,00 € του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΑΙΓΙΝΑΣ και η εγγραφή του ως προεκτιμώμενος προϋπολογισμός για το ενταχθέν με την ως ανωτέρω εγκριθείσα τροποποίηση έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ


127

΄΄Εγκριση της αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον προϋπολογισμό του , οικον. Έτους 2007.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός κατά πλειοψηφία


Αίγινα 10 Αυγούστου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Ιωάννης ΠούντοςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png