Αποφάσεις συνεδρίασης 23 Απριλίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. Δ/ΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Στον οποίο εμφαίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τo Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την
Συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2007

 

Τίτλος θέματος που συζητήθηκε

Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως

60

΄Εγκριση ενεργειών εκ μέρους του Δήμου σχετικά με το θέμα της περιοχής ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΗ

Εγκρίθηκε , ομόφωνα , η παρέμβαση του Δήμου υπέρ των κατοίκων στο δικαστήριο της 25ης Μαίου 2007

61

Αίτημα ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» για οικονομική του ενίσχυση προκειμένου να πραγματοποιήσει την διοργάνωση του 19ου Ποδηλατικού Γύρου Αίγινας

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση του Συλλόγου με το ποσό των 2.000,00 ευρώ

 

62

Ρύθμιση ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, των οφειλών υπέρ του Δήμου από τέλη ή δικαιώματα ύδρευσης οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλαδή την 23η Φεβρουαρίου 2007.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η ρύθμιση και εξόφληση ως εξής
Εάν η ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι μέχρι 200 ευρώ θα μπορεί να καταβάλλεται σε μέχρι τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.
Εάν η ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι μέχρι 900 ευρώ θα μπορεί να καταβάλλεται σε μέχρι έξι (6) μηνιαίες δόσεις .
Εάν η ληξιπρόθεσμη οφειλή ξεπερνά τα 900 ευρώ θα μπορεί να καταβάλλεται σε μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.
Η υπαγωγή των οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρούσης απόφασης γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλει ο οφειλέτης πρός το Δήμο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της.
Μαζί με την αίτηση , η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση , ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
΄Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις , ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής και υποχρεούται στην καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη χρονική εκείνη στιγμή, με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης πρίν την υπαγωγή στη ρύθμιση.

 

63

Αποδοχή επιχορήγησης 500.000,00 € εγκριθείσα με την υπ. αριθ. 16704/ΔΕ 2643 /13.4.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το έργο ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ

΄Εγινε ομόφωνη αποδοχή της επιχορήγησης

64

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2007.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση των πιστώσεων όπως εισηγήθηκε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου

65

΄Εγκριση της αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2007

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

 

66

΄Εγκριση οικονομικών απολογισμών έτους 2006 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απολογισμοί όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου ήτοι


Α/Α

Σχολική επιτροπή

Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

1

1ο Δημοτικό Σχολείο

58490,12

45729,2

12760,92

2

2ο Δημοτικό Σχολείο

35135,58

22148,8

12986,78

3

Δημ.Σχολείο & Νηπ.Ασωμάτου

16989,68

11177,94

5811,74

4

1ο Νηπιαγωγείο

14436,82

9447,74

4989,08

5

2ο Νηπιαγωγείο

14429,56

9515,31

4919,25

6

Δημ.Σχολείο & Νηπ.Κυψέλης

27647,33

18068,54

9578,79

7

Δημ,Σχολείο & Γυμν.Μεσαγρού

35678,2

25362,8

10315,4

8

Νηπιαγωγείο Μεσαγρού

9040,98

5700,23

3340,75

9

Νηπ.Αγίας Μαρίνας - Αλώνων

14724,33

3522,71

11201,62

10

Δημ. Σχολ. & Νηπ. Βαθέος

17682,22

10733,18

6949,04

11

Νηπιαγωγείο Αγίων

10536,27

2215,06

8321,21

12

Δημ.Σχολ.& Νηπ. Πέρδικας

16565,4

11582,26

4983,14

13

Γενικό Λύκειο & 1ο Γυμνάσιο Αίγινας

105942,78

68765,28

37177,5

14

2ο Γυμνάσιο Αίγινας

28533,04

14756,99

13776,05

15

ΕΠΑΛ & ΙΕΚ Αίγινας

46455,66

37396,41

9059,25

 

67

΄Εγκριση εκμίσθωσης χώρων πλάζ , για εκμετάλλευση από ιδιώτες και εξουσιοδότηση Δημαρχιακής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διεξαγωγής των απαιτουμένων διαγωνισμών.

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω πλάζ
Α΄ Μαραθώνα- Β΄ Μαραθώνα-Νησάκια/Καμάρες (Χλόη Αίγινας)-2η πλάζ Καμάρες (Χλόη Αίγινας)- Κλειδί Τ.Δ. Πέρδικας- ΣΑΡΠΑ Τ.Δ. Πέρδικας-Καραντίνα-Κρυπτού Λιμένα-Αγ. Βασιλείου-Πόρτες-Βαγία


Αίγινα 26 Απριλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Ιωάννης Πούντος

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png