Θέματα συνεδρίασης 22 Ιουνίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 7538


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής:

 1. Εγκριση της εκτέλεσης του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕΣΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 25 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 60/2007) , λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα.
 2. Παραχώρηση, κατά χρήση στην Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης, Δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην περιοχή του Τ.Δ. Κυψέλης για κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων με την διαδικασία του Ν. 3389/2005 (ΣΔΙΤ).
 3. Καθορισμός ειδικοτήτων, για κάλυψη 13 θέσεων μερικώς απασχολουμένου προσωπικού ,από το εγκριθέν για το Δήμο «επιχειρησιακό σχέδιο μερικής απασχόλησης».
 4. Δημιουργία Μητρώου Νέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3443/2006 «Δημοτικά και Κοινοτικά Τοπικά Συμβούλια Νέων».
 5. ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου για την αντιμετώπιση αμοιβής ειδικού συνεργάτη προς καταρτισμό του ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου
 6. Αίτημα Σωτηρίου Μεταξά για χορήγηση άδειας μεταφοράς στο σταθμό μεταφόρτωσης στη ΣΚΟΤΕΙΝΗ ,των απορριμμάτων που παραλαμβάνει από τα πλοία που προσεγγίζουν καθημερινά στο λιμάνι της Αίγινας.
 7. ΄Εγκριση της εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 10 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς και εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης του απαιτούμενου διαγωνισμού.
 8. ΄Εγκριση παράτασης σύμβασης με θέμα «ψηφιοποίηση τουριστικού προϊόντος νήσου Αίγινας»
 9. Εισήγηση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ για αντικατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 240 του ΔΚΚ , δύο μελών του .
 10. Αποδοχή παραίτησης του κ Αναστάσιου Καραγιάννη από μέλος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ και ορισμός αντικαταστάτη του.
 11. Εγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.

Αίγινα 18 Ιουνίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Πούντος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png