Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22ας Ιουνίου 2022.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα της ημερήσιας διάταξης: Επιστολή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύγκληση του Σώματος (άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του) για «Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, υποβολή προτάσεων και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν γενικότερα και κυρίως στα οικονομικά δεδομένα, από την λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού»
{tab Video 1}

{tab Video 2}

{tab Video 3}

{tab Video 4}

{tab Video 5}

{/tabs}