Αποφάσεις συνεδρίασης 22 Ιουνίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. Δ/ΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Στον οποίο εμφαίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τo Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την
Συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2007

 

Τίτλος θέματος που συζητήθηκε

Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως94

΄Εγκριση της εκτέλεσης του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕΣΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 25 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 60/2007) , λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα.

 

 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (15 έναντι 4)

 

 

95

Παραχώρηση, κατά χρήση στην Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης, Δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην περιοχή του Τ.Δ. Κυψέλης για κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων με την διαδικασία του Ν. 3389/2005 (ΣΔΙΤ).

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση

 

96

Καθορισμός ειδικοτήτων, για κάλυψη 13 θέσεων μερικώς απασχολουμένου προσωπικού ,από το εγκριθέν για το Δήμο «επιχειρησιακό σχέδιο μερικής απασχόλησης».

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (16 έναντι 3) η κάλυψη των παρακάτω θέσεων προσωπικού μερικής απασχόλησης
- 2 θέσεις ΠΕ 1 Δ/κού - 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής - 1 θέση ΔΕ 1 Δ/κού για τις εξής δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα : «ΚΕΠ-ενημέρωση πληροφόρηση πολιτών» ,»πολιτιστικές εκδηλώσεις και «κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών»
- 2 θέσεις ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων - 7 θέσεις ΥΕ 16 εργατών για την κοινωνική δράση : «προστασία δασών-προστασία συντήρηση πρασίνου, αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων, θεομηνιών, καταστροφών καλλιεργειών κ.ά.»


97

Δημιουργία Μητρώου Νέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3443/2006 «Δημοτικά και Κοινοτικά Τοπικά Συμβούλια Νέων».


Εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση του Μητρώου

 

98

΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου για την αντιμετώπιση αμοιβής ειδικού συνεργάτη προς καταρτισμό του ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου


Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (16 έναντι 3)

 

 

99

Αίτημα Σωτηρίου Μεταξά για χορήγηση άδειας μεταφοράς στο σταθμό μεταφόρτωσης στη ΣΚΟΤΕΙΝΗ ,των απορριμμάτων που παραλαμβάνει από τα πλοία που προσεγγίζουν καθημερινά στο λιμάνι της Αίγινας.


Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα με αντίτιμο 5.000 € που θα καταβάλει ο αιτών στο Δήμο

 

 

100

΄Εγκριση της εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 10 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς και εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης του απαιτούμενου διαγωνισμού.


Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκμίσθωση


101

΄Εγκριση παράτασης σύμβασης με θέμα «ψηφιοποίηση τουριστικού προϊόντος νήσου Αίγινας».

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (17 έναντι 2) η παράταση της σύμβασης

 

102

Εισήγηση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ για αντικατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 240 του ΔΚΚ , δύο μελών του .

Εγκρίθηκε α) κατά πλειοψηφία ( 12 έναντι 7) η αντικατάσταση των μελών και β) κατά πλειοψηφία επίσης ( 11 έναντι 3) ο ορισμός στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου της κας Ανθίππης Γελαδάκη στη θέση της κας Κατσαίτη και του κ. Κυριάκου Τρίμη στη θέση του κ. Φίλιππου Τζίτζη.

 

 

103

Αποδοχή παραίτησης του κ Αναστάσιου Καραγιάννη από μέλος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ και ορισμός αντικαταστάτη του.

΄Εγινε ομόφωνα αποδεκτή η παραίτηση και η αντικατάσταση του παραιτηθέντος με τον κ. Κώστα Παπαγεωργίου , Καθηγητή

 

104

Εγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.


Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός


Αίγινα 25 Ιουνίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Ιωάννης ΠούντοςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png