Αποφάσεις συνεδρίασης 2 Απριλίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. Δ/ΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Στον οποίο εμφαίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τo Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την
Συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2007

 

Τίτλος θέματος που συζητήθηκε

Περίληψη ληφθείσης αποφάσεως


50


1.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας


Το Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία
- την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τροχοφόρων στην παραλία της Αίγινας από Παναγίτσα μέχρι τα εκδοτήρια εισιτηρίων πλοίων.
- τον καθορισμό ως ελεύθερων χώρων στάθμευσης Ι.Χ. στους δημοτικούς χώρους .
α. της Αγίας Ειρήνης (κληροδότημα Γκίκα) . β. έμπροσθεν των φυλακών γ . του λιμένα ( περιορισμένος αριθμός θέσεων ) . δ. της Κολώνας. ε . του Κουτρούμπεη.
- τον καθορισμό ως ελεύθερων χώρων στάθμευσης μοτοποδηλάτων –μηχανών, τους δημοτικούς χώρους .
α . της παλιάς ηλεκτρικής εταιρείας . β. έναντι της Παναγίτσας (Ν.Δ. πλευρά). γ. του λιμένα ως τούτο έχει ορισθεί .
- την εφαρμογή της απαγόρευσης στάθμευσης επί των οδών α . Στρατηγού Πετρίτη (από οικίας Γ. Φύσα μέχρι οδό Σπυρ. Ρόδη). β . Σπύρου Ρόδη. γ. Αγίου Νεκταρίου (πρώην Αφαίας) από την αρχή της μέχρι την διασταύρωση της με την
οδό Ι.Καποδίστρια δ. Ιωάννη Καποδιστρια
- Την απαγόρευση της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα από 21,οο – 24,οο στην παράλια της πόλεως Αίγινας από παναγίτσα μέχρι τα εκδοτήρια εισιτηρίων πλοίων με εξαίρεση τα ιππήλατα , το Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αίγινας το οποίο θα εκτελεί το ως παρακάτω αναφερόμενο δρομολόγιο και οχημάτων άμεσης ανάγκης.
- Την δρομολόγηση λεωφορείου του ΚΤΕΛ Αίγινας για την εξυπηρέτηση των οδηγών των οχημάτων που θα παρκάρουν στους χώρους στάθμευσης του δήμου που αναφέρονται παραπάνω, όλων όσων κινούνται στην διαδρομή του, των επαγγελματιών της πόλης κλπ
Η χρήση του λεωφορείου θα είναι δωρεάν. Ως αφετηρία των εκτελουμένων δρομολογίων ορίζεται o χώρος στάθμευσης της Αγίας Ειρήνης (κληροδότημα Γκίκα) με ενδιάμεσες στάσεις στη είσοδο του γηπέδου, στην Παναγίτσα, στην ψαραγορά , στα εκδοτήρια των εισιτηρίων πλοίων και ως τέρμα o χώρος στάθμευσης της κολώνας . Η κίνηση του λεωφορείου θα είναι συνεχής με υπολογιζόμενο χρόνο τα 15-20 λεπτά ανά διαδρομή από τις 9ης πρωϊνής μέχρι της 10ης βραδινής.
-Την εφαρμογή απαγόρευσης τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε πλάτος 1,20 μ. από τις προσόψεις των παραλιακών καταστημάτων για την διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.
-Την εφαρμογή της απαγόρευσης τοποθέτησης οποιουδήποτε αντικειμένου επί των κοινόχρηστων χωρών ( οδών , πλατειών , πεζοδρομιών, κ.τ.λ.), πλήν όσων επιτρέπονται μετά την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.

51

2.- Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2007

 

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι πιστώσεις όπως εισηγήθηκε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου

 

52

3.- Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού προσαυξήσεων Δημοτικού Τέλους 2% και Τέλους Παρεπιδημούντων

Εγκρίθηκε α) όπως για τα έτη 2002,2003,2004 και 2005 και για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ο Δήμος δεν έχει άλλα οικονομικά στοιχεία πέραν από αυτά που έχει ήδη αντλήσει από την Δ.Ο.Υ. Αίγινας , η ημερομηνία η οποία θα λογίζεται ως απαρχή υπολογισμού των προσαυξήσεων θα είναι η πρώτη ημερολογιακή ημέρα του επόμενου ημερολο-γιακού έτους από εκείνο που αφορά και β) για το έτος 2006 ως ημερομηνία ληξιπρόθεσμης οφειλής θα λογίζεται η πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνη κατά την οποία θα έπρεπε να είχε πληρωθεί. .

 

53

4.- ΄Εγκριση της αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την κατάρτιση Τεχνικού του προγράμματος έτους 2007

Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα όπως καταρτίστηκε με την απόφαση του Δ.Λ.Τ.Α.

54

5.- ΄Εγκριση της αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον οικονομικό του απολογισμό έτους 2005

Εγκρίθηκε ο απολογισμός

55

6.- ΄Εγκριση της αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον οικονομικό του απολογισμό έτους 2006

Εγκρίθηκε ο απολογισμός

 

56

7.- ΄Εγκριση της αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2007

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ. του Δ.Π.Σ.Α.

 

57

8.- ΄Εγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «επισκευή και συντήρηση των φρένων των οχημάτων του Δήμου Αίγινας έτους 2007» διότι οι δύο πραγματοποιηθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

Εγκρίθηκε η ανάθεση στον ειδικό τεχνίτη κ. Στέφανο Μαλή

 

58

9.- Χορήγηση στην εταιρεία «Αβραμίδης Ι.-Σκορδίλης Χ. Ο.Ε.» άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στο κατάστημά της που βρίσκεται στην οδό Φανερωμένης 7 στην πόλη της Αίγινας.

Εγκρίθηκε η χορήγηση της άδειας

 

59

10.- ΄Εγκριση ηλεκτροδότησης πεζοδρομίου Ακτής Τότη Χατζή (από κατάστημα Γαρυφάλλου έως οδό Αξιώτη)

Εγκρίθηκε η ηλεκτροδότηση


Αίγινα 5 Απριλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Ιωάννης Πούντος

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png