Θέματα συνεδρίασης 8 Ιουνίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 6713


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής:

 1. Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου Θεοδοσίου Σακκιώτη σχετικά με την αύξηση των ναύλων στα δρομολόγια πλοίων Αίγινας Πειραιά.
 2. Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης ΄Αγριων Πουλιών στην Αίγινα , ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ., έγκριση κάλυψης συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας και διατύπωση τυχόν προτάσεων και παρατηρήσεων επί του προτεινόμενου, από τη Νομαρχία Πειραιά, σχεδίου καταστατικού λειτουργίας του φορέα και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή του ποσού συμμετοχής του Δήμου.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης 49.925,00 ΕΥΡΩ το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ προς τον Δήμο για την κάλυψη δράσεων ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2007 για την εγγραφή του ανωτέρω ποσού και καθορισμός σκοπών διάθεσης του.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης 31.952,00 ΕΥΡΩ το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ προς τον Δήμο για την κάλυψη δράσεων ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2007 για την εγγραφή του ανωτέρω ποσού και καθορισμός σκοπών διάθεσης του.
 5. Αποδοχή ποσού 231.564,00 € το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προς τον Δήμο για την εκτέλεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2007 για την εγγραφή της ανωτέρω πίστωσης και διάθεση αυτής για το συγκεκριμένο έργο .
 6. Αποδοχή ποσού 85.872,59 € το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ προς τον Δήμο για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ , έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2007 για την εγγραφή της ανωτέρω πίστωσης και διάθεση αυτής για το συγκεκριμένο έργο .
 7. ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2007
 8. Εγκριση πρόσληψης ενός μονίμου ηλεκτρολόγου ειδικότητας εναέριων δικτύων για τις ανάγκες του Δημοτικού φωτισμού.
 9. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την εκλογή συμβούλων διαχείρισης του έργου με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (INTERREG III B ARCHIMED) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Κουκούλη για την ανάπτυξη και λειτουργία του προγράμματος σε όλες τις φάσεις αυτού συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του Τεχνικού του Δελτίου και του περιεχομένου του έργου στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος.
 10. Αίτηση OLENA KHARAMAN για επιστροφή ποσού 147,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στο Δήμο για παράβολο άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 (αλλοδαποί) το οποίο θα έπρεπε να πληρωθεί στην Δ.Ο.Υ.
 11. ΄Εγγραφή του Δήμου για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ και Νομικών του Προσώπων «ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ-ΔήμοςΝΕΤ»
 12. ΄Εγκριση της αποφάσεως του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον απολογισμό του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2006.-
 13. ΄Εγκριση αποφάσεως του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.
 14. ΄Εγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.
 15. ΄Εγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.
 16. 16.- ΄Εγκριση αποφάσεως του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2007.

Αίγινα 4 Ιουνίου 2007
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ιωάννης Πούντος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png