Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ανταποδοτικά τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης και καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού του 2023.