Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13ης Μαίου 2010.

Προσκαλείσθε  σε συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 13 Μαΐου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής :  
 
1. Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου Φίλιππου Χατζηπέρη με θέμα ¨Λιμάνια και Ακτοπλοϊκή Συγκοινωνία της Αίγινας ¨
2. Δημιουργία κλειστού Γυμναστηρίου, μέσω Ο.Σ.Κ. , δίπλα σε ένα Σχολείο της Αίγινας. (Το θέμα  συζητείται κατόπιν αιτήματος  Δημοτικών Συμβούλων).
3. ΄Εγκριση παράτασης των συμβάσεων του Δήμου για προμήθεια νερού από φρεατοϊδιοκτήτες.
4. Διατύπωση απόψεων  προς την Νομαρχία Πειραιά επί  της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων για το έργο « Βελτίωση Επαρχιακών οδών Αίγινα-Κυψέλη-Βαγία-Βαθύ-Μεσαγρός-Τούρλος νήσου Αίγινας»
5. Εκλογή ενός αντιπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, για το μέχρι 31/12/2010 χρονικό διάστημα, λόγω παραίτησης του κ. Γεωργίου Κουλικούρδη από την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου. (ΣΧΕΤ  Η  36/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
6. Αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Κουλικούρδη από  μέλος του Διοικ. Σ/λίου του Νομικού  Προσώπου με την επωνυμία  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και εκλογή νέου Προέδρου αυτού , λόγω παραίτησής του από την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου. (ΣΧΕΤ  Η υπ. αριθ. 271/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
7. Αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Κουλικούρδη από  μέλος επιτροπής διενέργειας κατά το έτος 2010 διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων  από το Δήμο (άρθρο 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) λόγω παραίτησής του από την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου. (ΣΧΕΤ  Η  υπ. αριθ. 22/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
8. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ.
9.  ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Κ.Λ.Π.) ΣΤΟ ΜΕΣΑΓΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ.
10. ΄Εγκριση της  υπ. αριθ. 50/2010 μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  μας και θεώρησε η ΤΥΔΚ Πειραιά  για το έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΙΤΣΑΙΟΥ- ΒΛΑΧΗΔΕΣ πρ/σμού δαπάνης 10.236,04 πλέον ΦΠΑ  και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
11.   Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας εκπόνησης  της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη  για την κατασκευή υποθαλάσσιου  αγωγού σύνδεσης της νήσου  Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ».
12.  Χορήγηση παράτασης, ¨με αναθεώρηση¨, της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ.
13.  Αίτημα Στέφανου Κώτση για τον χαρακτηρισμό του παραλιακού δρόμου Αίγινα- Σουβάλα ως κύριου Δημοτικού που συνδέει την Αίγινα με τον οικισμό Σουβάλα.  (ΣΧΕΤ  Η  υπ. αριθ. 166/2002 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου).
14.  ‘ Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2010.
15.   ΄Εγκριση οικονομικών απολογισμών έτους 2009 σχολικών επιτροπών του Δήμου μας.   
16.  Εξέταση αιτήματος Σπύρου Αλευρόπουλου για μετακίνηση περιπτέρου του στο λιμάνι της Αίγινας.
17.  Αίτημα Χριστίνας Στυλ. Λαζάρου για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με κινητή καντίνα σε ιδιόκτητο χώρο στο Λεόντι Κυψέλης Αίγινας έναντι μάντρας οικοδομών Νικολάου Κοντοβράκη.  
18.  ΄Εγκριση  της υπ. αριθ. 41/2010 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
19. ΄Εγκριση της  υπ. αριθ. 11/2010 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
20. Αίτημα Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ για οικονομική του ενίσχυση με το ποσόν των 3.000 € προκειμένου να διοργανωθεί ο 22ος ετήσιος ποδηλατικός Γύρος Αίγινας
21. Αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου Μεσαγρού για διόρθωση, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 5/2010 απόφαση  του , της υπ΄ αριθ. 50/2010 αποφάσεως του Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία αφορά ¨ονομασία κεντρικής πλατείας Αγίας Μαρίνας του Τ.Δ. Μεσαγρού σε ¨Πλατεία Γεωργίου Κωστάκου¨ και μετονομασία  τμήματος της Λεωφ. Αφαίας από το ξενοδοχείο ΜΑΓΔΑ στην Αγία Μαρίνα του Τ.Δ. Μεσαγρού μέχρι το ξενοδοχείο ΙΣΙΔΩΡΑ σε οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΟΥ» .
22.  ΄Εκκληση – αίτηση θεραπείας – Ιεραρχική προσφυγή (κατά άρθρο 25 του Ν. 2690/1999) της Ντελλ΄ ερμπα- Κρανά Βιργινίας Βούλας με την οποία ζητά να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας προκειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του ν. 3463 / 2006, να αποφασίσει για τη μείωση των δημοτικών τελών, τα οποία καταβάλει, ή την απαλλαγή της από αυτά , διότι είναι ανάπηρη .
23. Αίτηση ¨Νεφρολογικού  Κέντρου Σαρωνικού ΕΠΕ¨ (ο λογ/σμός ύδρευσης είναι στο όνομα Νάστα- Κουφού Γεωργία) για την ένταξή του στο ειδικό τιμολόγιο χρέωσης νερού καθώς επίσης όπως οι λογαριασμοί διμήνων Νοεμβρίου– Δεκεμβρίου 2009 και Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2010 να χρεωθούν με τις τιμές του ειδικού τιμολογίου
24.  Αίτηση του υδρολήπτη του Δήμου, Ανδρέα Γαβαλά (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κρυστάλλη Σοφία) για διόρθωση χρέωσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
25.  Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου, Αικατερίνης Κουκούλη και Σοφίας Πρωτονοταρίου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Ρούσσου Παυλινέρη) για διόρθωση χρεώσεων τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης του υδρομέτρου.
26. Αίτηση του  υδρολήπτη του Δήμου, Θεμιστοκλή Καλλίτση  για διόρθωση χρεώσεως του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών  ύδρευσης, λόγω καταγραφής κατανάλωσης  ύδατος στο υδρόμετρό του από  άγνωστη αιτία.
27. Αιτήσεις των  υδροληπτών του Δήμου, Αικατερίνης  Γαλάνη, Στέφανου Λουκή, Ξενοδοχείο ΑΙΓΙΝΑ – ΜΑΡΙΣ,  για διόρθωση χρεώσεών τους στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
28. Αιτήσεις των  υδροληπτών του Δήμου, Αναστασίου Παπαναστασίου, Ευαγγελίας Λυκούρη, Στυλιανού Λαζάρου και Κων/τίνου Ευτυχόπουλου για διόρθωση χρεώσεων τους στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης επικαλούμενοι λόγους διαρροής ύδατος στο δίκτυο και τους καταμετρητές υδροδότησής τους.
29.  Αίτηση της υδρολήπτριας του Δήμου, Σοφίας Τζώνη για διόρθωση χρεώσεως της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω μη καταμέτρησης του υδρομέτρου επειδή αυτό ήταν σκεπασμένο.


Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος  Δ. Τσατήρης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png