Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2023.

Μετά την ματαίωση των κατά την 21η Νοεμβρίου 2023 και 22η Νοεμβρίου 2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 15872/17-11-2023 και 16855/21-11-2023 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια δύο συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αίγινας, συνολικής αξίας 158.372,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής Διοικητικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί αναβάθμισης του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο ΣΜΑ Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Θεριανός
7. Περί έγκρισης 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
8. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Θεριανός
9. Καθορισμός της αμοιβής της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Ν.- Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" για την παράστασή της ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 29.11.2023 (καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο) κατά την συζήτηση της με αρ. Ε1949/2022 αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου Αίγινας κατά του ΕΔΣΝΑ καθώς και για την εκπόνηση και κατάθεση σχετικού υπομνήματος. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Περί απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα (έκτακτη) καθώς τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Πτερούδης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png