Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2023.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

* Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).

1. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Περί καθορισμού συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Περί καθορισμού του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Περί καθορισμού του τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος του Δήμου συλλογής βοθρολυμάτων για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Περί έγκρισης προσθήκης του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων» στο 1ο ΕΠΑΛ Δήμου Αίγινας (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ: 991ΧΩ68-Φ1Λ). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
10. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» του Δήμου Αίγινας, συμβατικού ποσού 58.215,98€ πλέον Φ.Π.Α. 24% αναδόχου εταιρείας «ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
12. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ
13. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας, έμπροσθεν του διατηρητέου κτηρίου Βογιατζή. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
14. Περί έγκρισης παραχώρησης θέσης προσωρινής στάθμευσης για τις ανάγκες του φαρμακείου στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ. Μεσαγρού. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
15. Περί απαλλαγής προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
16. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Πτερούδης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png