Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότηση προεδρείου δημοτικού συμβουλίου.

Την διαδικασία εκλογής μελών και τη συγκρότηση προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, περιγράφει η εγκύκλιος 1327 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σημειώνεται ότι στην Αίγινα, η ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι: Με τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 8ης , και όπου ήταν αναγκαίο, της 15ης Οκτωβρίου 2023, αναδείχθηκαν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου όλων των δήμων της χώρας. Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του δήμου, καθώς διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις του δήμου, αποφασίζει δηλαδή για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του δήμου .

Αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου αποτελεί η πλήρωση της θέσης του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία ανάδειξης των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής:

α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου.

β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη.


γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπούνται δύο μόνο παρατάξεις, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου.

Η σειρά κατάταξης των παρατάξεων στο δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη διαμορφώνεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 8
ης Οκτωβρίου 2023 και αποτυπώνεται στη σχετική απόφαση ανακήρυξης των επιτυχόντων από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου της παράταξης του δημάρχου ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, την πρόσκληση απευθύνει εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην προαναφερόμενη απόφαση. Τυχόν ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή του συμβούλου αυτού από την παράταξή του δεν του αποστερεί τη δυνατότητα σύγκλησης και προεδρίας της συνεδρίασης του συμβουλίου, καθώς η βούληση του νομοθέτη είναι να ανατρέχει για την ανάθεση του συγκεκριμένου καθήκοντος στο αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png