Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Ιανουαρίου 2024.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 17η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου. 
 1. Περί έγκρισης προσθήκης του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων» στο 1ο ΕΠΑΛ Δήμου Αίγινας (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ: 991ΧΩ68-Φ1Λ). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
 1. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους  2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ 
 1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 112/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ
 1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 113/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ 
 1. Περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 157/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ: 9ΞΡΦΩ68-75Ο). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 1. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της από 31-10-2023 σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Sub. 2 – 16631)». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 2. Περί προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής των στις συνεδριάσεις του. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
 1. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2024 (Ν.2307/1995). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
 1. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών στο Δήμο Αίγινας», προϋπολογισμού 35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας «ENCON Σύμβουλοι και Μηχανικοί Ε.Ε.» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
 1. Περί έγκρισης πρακτικού για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος  
 1. Περί έγκρισης σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων - Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος  
 1. Λήψη απόφασης για καταστροφή – ανακύκλωση αντικειμένων άνευ αξίας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
 1. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
 1.  Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. ΤζίτζηςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png