Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2024.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

* Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου.

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής
2. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”
3. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”
5. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”
6. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του για να συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών
7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στις Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το Λιμεναρχείο Αίγινας για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
9. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της από 27-12-2023 σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας της δράσης «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: μρ αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008» για τα έργα α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φίλιππος Γ. Τζίτζης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png