Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15ης Ιουνίου 2010.

Προσκαλείσθε  σε συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 15 Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής :  

   1. Επερώτηση Δημοτικού  Συμβούλου κ. Φίλιππου Χατζηπέρη με θέμα: ¨κόστος και ποιότητα νερού ΕΥΔΑΠ¨ .

   2. Επερώτηση Δημοτικού  Συμβούλου κ. Φίλιππου Χατζηπέρη με θέμα: ¨βόθροι και αποχετευτικό πρόβλημα¨.

   3. Αποδοχή πίστωσης 130.836,60 € για την εκτέλεση των  έργων: α) αντικατάσταση φρεατίων υδρομέτρων και εξαρτημάτων ύδρευσης (Υποέργο: προμήθεια υδρομέτρων για αντικατάσταση) (ποσόν 72.352,00 €) και β) μελέτη για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ (ποσό 58.484,60 €) .

   4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑ ΦΑΡΟΣ

   5. Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

   6. Χορήγηση παράτασης του έργου που εκτελείται με αυτεπιστασία: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων νήσου Αίγινας »

   7. Διάθεση πιστώσεων από πρόγραμμα ΣΑΤΑ

   8.  Αποδοχή   πίστωσης   901,44€    με σκοπό  το « Πρόγραμμα μαζικής Άθλησης»  

   9. Αποδοχή πίστωσης 33.900,00 € με σκοπό την «κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».

  10. Διάθεση πίστωσης 33.849,15 € με σκοπό την «κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».

  11. Έγκριση μελέτης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Αίγινας ¨παροχή    υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος και αναδιάρθρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του δήμου Αίγινας¨.

  12. Υποβολή αιτήματος προς την Δ/νση Δασών Πειραιά σχετικά με την παραχώρηση χώρου έκτασης 300 μ2 στη θέση ΤΖΙΚΗΔΕΣ για την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδατος στην περιοχή Τζίκηδες.

  13.  Έγκριση  διαμόρφωσης Πλατείας στην περιοχή  ΑΙΓΙΝΗΤΙΣΣΑΣ της νήσου Αίγινας.

  14.  Λήψη απόφασης για την με «απευθείας ανάθεση» ή «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και των τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2010, διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

  15.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Αίγινας

  16. ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2010.

  17.   Αίτημα κας Χριστίνας Στυλ. Λαζάρου για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με κινητή καντίνα σε ιδιόκτητο χώρο στο Λεόντι Κυψέλης Αίγινας έναντι μάντρας οικοδομών Νικολάου Κοντοβράκη.  

  18. ΄Εγκριση της  υπ. αριθ. 3/2010 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ που αφορά τον απολογισμό του οικονομικής χρήσεως έτους 2008.

  19.  Έγκριση της υπ. αριθ. 15/2010 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2010.

  20.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 52/2010 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τροποποίηση Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2010.

  21.  Έγκριση της υπ. αριθ. 53/2010 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2010.

  22.  Έγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2009 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πέρδικας.

  23.  Αίτηση της υδρολήπτριας του Δήμου, κας Αικατερίνης Βέργου, για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω καταγραφής κατανάλωσης ύδατος στο υδρόμετρό της από άγνωστη αιτία.

  24.  Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου,  Αλίκης Λαγοπούλου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Λαγόπουλος Νικόλαος), Αριστείδη Γκότση, Μαρίας Μπακομήτρου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Σωτήριος Μπακόμητρος), Χρυσάνθης Αλυφαντή (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Παναγιώτης Αλυφαντής), ΄Αρτεμις-Στέλλας Αντωνίου, Κανέλλας Γκούφα, Στυλιανού Λαζάρου για διόρθωση χρεώσεών τους στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης επικαλούμενοι λόγους διαρροής ύδατος στο δίκτυο και τους καταμετρητές υδροδότησής τους.

  25.  Αίτηση της υδρολήπτριας του Δήμου κας Κων/τίνας Μεταξούλη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Παρασκευή Μεταξούλη) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω πιθανής μη σωστής  καταμέτρησης του υδρομέτρου της.

  26.  Αίτημα κ. Κων/τίνου Νικ. Κάππου για επιστροφή ποσού 130,00 € που πλήρωσε στον Δήμο για επιβολή προστίμου που αφορούσε τροχαία παράβαση ενώ αυτό έπρεπε να καταβληθεί στην Δ.Ο.Υ.

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος  Δ. Τσατήρης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png