Θέματα συνεδρίασης 26 Σεπτεμβρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 12198
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων  της  ημερησίας διάταξης που είναι  τα εξής:
 
1.- Αίτηση Παναγιώτη Παπασταυρίδη (Ε.Δ.Ε.) , ως εκπροσώπου της Κ/ΞΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ) ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 
2.- ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ) ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
3.- Αίτηση Βασιλείου Μουσουλέα (Ε.Δ.Ε.) , ως εκπροσώπου της Κ/ΞΙΑΣ Β. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ - ΣΤ.ΜΠΟΝΑΤΟΣ – Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, για χορήγηση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  
4.- Αποδοχή επιχορήγησης 261.435,43 € για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ –ΠΕΡΔΙΚΑΣ , έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2007 για την εγγραφή της ανωτέρω πίστωσης και έγκριση διάθεση αυτής για το συγκεκριμένο έργο . 
5.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ. 
6.- Έγκριση σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία eco elastika για την εναλλακτική διαχείριση των αχρήστων ελαστικών του Δήμου. 
7.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2007 
8.- Έγκριση της υπ. αριθ. 26/2007 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2007. 
9.- Έγκριση της από 1-9-2007  ληφθείσης αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΠΑΝ. ΗΡΕΙΩΤΗ που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του,  οικ. έτους 2007. 
10.-Καταβολή από το Δήμο Αίγινας στο κληροδότημα ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ μισθώματος για την στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου στο διαμέρισμα 1ου ορόφου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος , που βρίσκεται στην οδό Π. Αιγινήτου 4 στην πόλη της Αίγινας.  
11.-Έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 ευρώ για την προμήθεια νερών, αναψυκτικών, σάντουϊτς κλπ , τα οποία προσφέρθηκαν στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους και τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών την ημέρα διενέργειας των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007.  
12. - Αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. Γεωργίου Κοντορούδα με τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Σταύρο Χαλδαίο, λόγω αλλαγής ως προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής Αίγινας του πρώτου από τον δεύτερο .  
13.- Αντικατάσταση της Αγγελικής Καφετζή από μέλος της ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ λόγω παραιτήσεως της από την ιδιότητα της Τοπικού Συμβούλου  Βαθέος. 

Αίγινα 21 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
               
Ιωάννης Πούντος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png