Θέματα συνεδρίασης 5 Οκτωβρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 12543
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Οκτωβρίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6,30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων  της  ημερησίας διάταξης που είναι  τα εξής:

1.- Έγκριση παράτασης μέρους και συμπλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας οι οποίες είχαν εγκριθεί με την υπ. αριθ. 105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2.- Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Ανδρέα Αποστολίδη από μέλος της επιτροπής σφραγίσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ορισμός αντικαταστάτη αυτού.

3.- Αποδοχή παραίτησης της κας Δέσποινας Γερουλάνου από μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και ορισμός αντικαταστάτη αυτής.

4.- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.

Αίγινα 1 Οκτωβρίου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.              
Ιωάννης Πούντος