Θέματα συνεδρίασης 20 Δεκεμβρίου 2007

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6,οο μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων  της  ημερησίας διάταξης που είναι  τα εξής:
 
 • Τροποποίηση της υπ. αριθ. 9/2006 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας όσον αφορά  την κατανομή του  ποσού  των 2.020.000,00 ΕΥΡΩ από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ (35 %) με όριο πληρωμών κατανεμημένο για την τετραετία  2006-2009 . 
 • Αποδοχή πίστωσης 35.146,64 €  από το πρόγραμμα ΣΑΕ 215/3 για το έργο «ψηφιοποίηση τουριστικού προϊόντος Δήμου Αίγινας», αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2007 για την εγγραφή του ποσού και ψήφιση διάθεσης του . 
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2007. 
 • Ψήφιση πιστώσεως για εκδηλώσεις εορτασμού του πολιούχου Αίγινας ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ .
 • Ψήφιση πιστώσεως για εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς 
 • Εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έξωθι του Σχολικού Συγκροτήματος Κυψέλης  
 • Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ. 
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2007 για την ένταξη σε αυτό του έργου «επισκευή-συντήρηση δημοτικών δρόμων που οδηγούν σε δάση».
 • Αίτημα Ο.Τ.Ε.  Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών τομής οδοστρώματος επί Δημοτικών δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Πέρδικας για την κατασκευή υπόγειου τηλεφωνικού δικτύου
 • Διορθώσεις χρεώσεων καταναλωτών ύδρευσης σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων . 
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά του αναπληρωτού του, στην πρωτοβάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1579/1985.  
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά του αναπληρωτού του, ο οποίος θα είναι  και πρόεδρος της επιτροπής,  έργο της οποίας είναι η κατά την διαδικασία  που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.1590/86 απομάκρυνση, κατάσχεση και πώληση των εκτρεφομένων ζώων τα οποία                                                         δεν απομακρύνει ο υπεύθυνος επιχειρηματίας στις επιχειρήσεις που διατάσσεται κλείσιμο σύμφωνα με το άρθρο 7 του σ. ν. 2520/1940  
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου  ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων για το έτος 2008. 
 • Συγκρότηση επιτροπής από δύο Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των  5869,41  ΕΥΡΩ και τα οποία θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2008 (άρθρο 15 παρ.  2 του Π.Δ. 171/1987)
 • Συγκρότηση επιτροπής από τρείς υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 46)
 • Συγκρότηση επιτροπής από τρείς υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους  και ορισμός Προέδρου  αυτής   για την παραλαβή προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2008  σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 28)
 • Συγκρότηση επιτροπής από τρείς υπαλλήλους του Δήμου  μετά των αναπληρωτών τους για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών που θα εκτελεσθούν κατά το έτος 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 46)
 

Αίγινα  14 Δεκεμβρίου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Πούντος
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png