Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16η Μαρτίου 2011.

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας τις 16η Μαρτίου 2011. Το κείμενο της πρόσκλησης παρουσιάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα ακόλουθα:

Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 16η του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Επαναπροσδιορισμός  τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας (περιφέρεια τέως Δήμου Αίγινας).
2. Επαναπροσδιορισμός τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος (πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Βαθέος).
3. Επαναπροσδιορισμός τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης (πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Κυψέλης).
4. Επαναπροσδιορισμός τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού (πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαγρού).
5. Επαναπροσδιορισμός τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας (πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Πέρδικας).
6. Επαναπροσδιορισμός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας.
7. Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αίγινας.
8. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αίγινας (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 3852 /2010).
9. Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου ΄Ενταξης  Μεταναστών Δήμου Αίγινας.
10. Περί έγκρισης της υπ. αριθ. 17/2011 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας η οποία αφορά κατάρτιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2011.
11. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου με την καταβολή αντιτίμου.
12. Εκλογή Αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  για το μέχρι 20-2-2014 χρονικό διάστημα
13. Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών σε αντικείμενα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 12 του Ν. 1351/83-ΦΕΚ 56/Α/83)
14. Εξέταση αιτήσεως της εταιρείας ΕΤΕΡΝΙΑ σχετικά με την κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών και εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό της εταιρείας CYTA ΕΛΛΑΣ.
15. Περί έγκρισης οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου έτους 2010.
16. ΄Εγκριση δαπάνης για εκδηλώσεις Εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821.
17. Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα εξετάζει γενικότερα τα θέματα της ονοματοδοσίας οδών του Δήμου. (Σχετ: Η 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
18. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου κ. Αργυρώς Μαυρομμάτη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Εμμανουήλ Μαυρομμάτης), Παναγιώτη Κάππου και Ανδρέα Διονυσόπουλου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Φλώρα Διονυσοπούλου) για διόρθωση χρεώσεων τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη σωστής καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων τους.
19. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου κ. Νικολάου Χατζόπουλου, για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω καταγραφής κυβικών στο υδρόμετρό του από διαρροή που προκλήθηκε από έργα που εκτελούσε ο Δήμος σε Δημοτικούς δρόμους.
20. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου κ. Γεωργίου Καμπάνη για  διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω λάθους μέτρησης των ενδείξεων του υδρομέτρου του.
21. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου κ. STANTON GILLIAN (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Δημήτριος Γεωργιλάκης)  για  διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω μη καταμέτρησης των ενδείξεων του υδρομέτρου του.
22. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου κας Μαίρης Ζωγράφου για  διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω πιθανής μη σωστής καταμέτρησης των ενδείξεων του υδρομέτρου της.
23. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου κ. Παναγιώτη Καλεράντε για διόρθωση χρεώσεως του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
24. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου κ. Φιλιώς Γεωργοπούλου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Σάββας Βεκρής),  Γεωργίου Παυλινέρη, Μαρίας Κάτσα ( ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κων/τίνος Κάτσας), Μαρίας Χρονοπούλου, Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, Ανθούλας Αποστολίδη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Νικόλαος Αποστολίδης)  και Ευάγγελου Βαζαίου, λόγω διαρροής ύδατος στο δίκτυο υδροδότησής τους.     

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης