Θέματα συνεδρίασης 25 Ιανουαρίου 2008.

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Ιανουαρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6,οο μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής :

 • Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας.
 • Μίσθωση ακινήτου για χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου ως αποθηκευτικού χώρου και εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων , σύνταξη της διακήρυξης, διεξαγωγή και κατακύρωση της απαιτούμενης δημοπρασίας.
 • Πρόσληψη τακτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου.
 • Πρόσληψη κατά το έτος 2008 εποχικού προσωπικού στις υπηρεσίες Ανταποδοτικού χαρακτήρα-καθαριότητα και ύδρευση -του Δήμου μας .
 • Έγκριση εκμίσθωσης των υπ. αριθ. 27 και 28 Δημοτικών καταστημάτων Ιχθυαγοράς και εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης των απαιτουμένων διαγωνισμών.
 • Αίτηση Γεωργίου Ν. Αργυρόπουλου (Ε.Δ.Ε.) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-1-2008 της περαίωσης εργασιών με αναπροσαρμογή εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ.
 • Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 370/2005 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για χρήση κινητών τηλεφώνων
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ 2008, λόγω του ότι οι δύο διεξαχθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι .
 • Ένταξη κατηγοριών επιχειρήσεων στο ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης του Δήμου βάσει υποβληθεισών αιτήσεων επαγγελματιών.
 • Αποδοχή παραίτησης του κ. Ιωάννη Μπήτρου (Δημοτικού Συμβούλου) από μέλος του Δ.Σ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ και ορισμός αντικαταστάτη αυτού.
 • Αποδοχή παραίτησης της κας Θεοδώρας Χωραφά από μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ-ΠΑΝΑΓΗ-ΕΛΕΝΗΣ ΗΡΕΙΩΤΗ και ορισμός αντικαταστάτη αυτής.
 • Σύσταση Επιτροπής Τουρισμού (άρθρα 101 του ΔΚΚ και 56 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, για την παραλαβή έργων-εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ και τα οποία θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2008 (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987)
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου , μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή για τον καθορισμό κατά το έτος 2008 παραλιακών χώρων της Αίγινας ως πολυσύχναστων (Π.Δ.23/2000)
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος θα αναπληρώνει τον κ. Δήμαρχο ως Πρόεδρο της Επιτροπής για χορήγηση κατά το έτος 2008 βεβαιώσεων στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων
 • Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δια την εκποίηση , εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από τον Δήμο (άρθρο 1 και 3 του ΠΔ 270/1981).
 • Ορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/ 2007, αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τον έλεγχο και την βεβαίωση των παραβάσεων της λειτουργίας των παιδότοπων

Αίγινα 18 Ιανουαρίου 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης ΠούντοςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png