Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για την 11η Μαΐου.

Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 11η του μηνός Μαΐου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Αποδοχή πίστωσης 200.000,00 € για το έργο με τίτλο: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ¨ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ¨.
Υποβολή αιτήματος για ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής της «Μελέτης περιφερειακής οδού Πόλης Αίγινας»
΄Εγκριση της μελέτης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΓΩΝΙ.

Εισηγητής : Παναγιώτης Μουτσάτσος, Αντιδήμαρχος

Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ.

Εισηγητής : Παναγιώτης Μουτσάτσος, Αντιδήμαρχος

Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.

Εισηγητής : Παναγιώτης Μουτσάτσος, Αντιδήμαρχος

Περί παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού, με αντάλλαγμα, από Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
Εγκριση της υπ αριθ. 21/2011 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας η οποία αφορά ¨τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας¨.

Εισηγητής : Παναγιώτης Βάρτζελης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Α.

Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας, που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του οικον. Έτους 2011.

Εισηγητής : Νικόλαος Τζίτζης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α.

Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Ομίλου Αίγινας ¨ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ¨ για οικονομική ενίσχυσή του με το ποσόν των 10.000,00 €.

Εισηγητής : Φίλιππος Τζίτζης, Αντιδήμαρχος

Αντικατάσταση Θεοδοσίου Παντελάρου από τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Δήμου Αίγινας, λόγω έκπτωσης του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.

Εισηγητής : Πέτρος Πετρίτης , Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Αντικατάσταση Θεοδοσίου Παντελάρου ως αντιπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  για το μέχρι 20-2-2014 χρονικό διάστημα, λόγω έκπτωσης του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.
Περί έγκρισης εισφοράς του Δήμου Αίγινας στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΑΦΝΗ) .
Εξέταση αίτησης του υδρολήπτη του Δήμου κ. Παναγιώτη Χατζόπουλου, για την διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Εισηγητής : Παναγιώτης Μουτσάτσος , Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πέτρος Α. Πετρίτης