Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 1ης Ιουνίου 2011.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Πρόσκληση.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 1η του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1.Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας (άρθρο 65 παρ.4 Ν.3852/2010).
Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Πετρίτης
2. Αποδοχή πίστωσης 400.000,00 € για το έργο με τίτλο: Επιχορήγηση Δήμου Αίγινας Ν. Πειραιά για "Υδροδότηση Αίγινας με Υδρόφόρα Πλοία".
3. Λήψη απόφασης για την με "απευθείας ανάθεση" ή "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και των τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2011, διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
4. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων Δημοτικών Καταστημάτων.
5. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (άρθρο 103 Ν. 3852/2010)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης.

6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ του Δήμου με τον τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης.
7. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης.
8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ του Δήμου με τον τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης.
9. ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2011.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης.
10. Περί έγκρισης Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης.
11. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τμήματος  εκποίησης κινητών αχρήστων υλικών του Δήμου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  κ. Παναγιώτης  Μουτσάτσος.
12. Εξέταση αιτήματος Pranvera Ustalli για την επιστροφή ποσού 90,00 €, περί ανανέωσης άδειας παραμονής αλλοδαπού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
13. Εξέταση αιτήματος GALA RINOR για την επιστροφή ποσού 45,00 €, περί ανανέωσης άδειας παραμονής αλλοδαπού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
14. Εξέταση αιτήματος κ. Παναγιώτη Σαΐνη για την επιστροφή ποσού 462,60 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π.
15. Εξέταση αιτήματος Ανδρέα Δ. Πάνου περί επιστροφής ποσού 125,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
16. Εξέταση αιτήματος κ. Τζάκσον Τόμας Φρέντερικ για επιστροφή χρημάτων λόγω λανθασμένου συντελεστή υπολογισμού των Δημοτικών Τελών στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η..
17. Εξέταση διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους τελών επί ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων οικ. Ετών 2007 και 2008 , επειδή οι οφειλέτες ρύθμισαν τις οφειλές τους.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  κ. Νεκτάριος Κουκούλης.
18. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου, Σταματίνας Τζώρτζη, Ευαγγελίας Πάγκειου, Σταυρούλας Καρανικόλα, Κων/τίνου Γάτσου, Γεωργίου Λαδά, Κων/νου Δημόπουλου, Νικολάου Τρίμη, Ελένης Μπαλινό, Εμμανουήλ Βλαστάκη, Κων/νου Αλυφαντή, Κων/νου Μωραΐτη, Mockel Konrad, Μιχαήλ Λαγωνίκα, Γεώργιου Γεωργουλόπουλου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος
Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης