Θέματα συνεδρίασης 13 Φεβρουαρίου 2008.

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6,οο μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής :
1.- Διατύπωση γνώμης επί της προτάσεως της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σχετικά με την «οριοθέτηση του Αρχαιολογικού χώρου της Παλαιοχώρας Αίγινας».
2.- Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2008

3.- Έγκριση της υπ. αριθ. 18/2008 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τον καταρτισμό τεχνικού του Προγράμματος έτους 2008.

4.- Έγκριση της υπ. αριθ. 19/2008 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής του Υπηρεσίας.
5.- Εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση της πεζοδρόμησης α) της οδού ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ και β) τμήματος της οδού ΑΙΑΚΟΥ (από το ¨Αρχοντικό¨ έως τον ΟΤΕ) που βρίσκονται εντός της πόλης της Αίγινας.
6.- ΄Εγκριση της υπ. αριθ. 11/2008 μελέτης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ πρ/σμού 44.467,90 με τον Φ.Π.Α.

7.- Κατανομή επιχορήγησης ποσού 85.940,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (Δ΄ δόση έτους 2007)

8.- Αποδοχή πίστωσης 216.027,00 € η οποία απεστάλη από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ, έγκριση αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου έτους 2008 και διάθεσης της πίστωσης

9.- ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ .

10.- Έγκριση της αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2008.

11.- Έγκριση της υπ. αριθ. 15/2008 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2008.

12.- Έγκριση της υπ. αριθ. 16/2008 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την ψήφιση του απολογισμού του οικον. έτους 2006.

13.- ΄ Εγκριση απόδοσης παγίας προκαταβολής έτους 2007 από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου κ. Ευτύχιο Γλαντζή

14.- Αίτημα Κ/Ξ Κων. Βουβουσίρα - Σωτ. Μεγαρίτη, αναδόχου του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, για την διαγραφή χρέους επ. ονόματί της για κατανάλωση νερού από 1/7/2005 μέχρι 30/4/2006 διότι η κατανάλωση αφορά τα ίδια τα Σχολεία και όχι την Κ/Ξ αφού η περαίωση του έργου έγινε στις 28-6-2005 .

Αίγινα 8 Φεβρουαρίου 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Πούντος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png